Blog

You Are Here:

آشنایی با خرپا | خرپا چیست

تاریخ

خرپا ( Truss )

سازه فلزی مثلثی شکل است  که اعضای آن مستقیم و بدون انحنا بوده و اتصال اعضا ی آن با یکدیگر به صورت مفصل (لولا) می باشد. یکی از انواع پر کاربرد سازه های فلزی ، سازه های خرپایی می باشد.
این نوع از سازه در محیط های مسقف با زیر بنای بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد چرا که امکان ایجاد یک فضای مسقف بزرگ، بدون وجود ستون در وسط فضا را فراهم می نماید.
لازم بذکر است که طراحی خاص خرپا کمک بسیاری به پایین آوردن وزن اسکلت می نماید.

خرپا صفحه ای

اگر اعضای خرپا همگی در یک صفحه موجود باشند به آن خرپا، خرپا صفحه ای می گویند. خرپا ها قدرت تحمل نیروهای فشاری و کششی را دارند و تحت اثر این نیروها تغییر هندسی شکل نمی دهند مگر آنکه یکی از اعضای آن خم شود یا بشکند.
به دلیل اینکه اعضای خرپا به صورت مفصل با هم اتصال دارند نیروی گشتاور در خرپا تاثیری ندارد و به همین دلیل خرپاها جزء سازه های ساده ی باربر محسوب می شوند که در پل ها، سقف ها، در سواله ها با دهانه های بلند و سازه های هوا فضا کاربرد دارند.
خرپا ها به دلیل سه عضوی و مثلثی شکل بودنشان پایدار می باشند ولی اشکالی که دارای چهار عضو یا بیشتر باشند ناپایدار بوده و تحت اثر نیروهای وارد شده فرو می ریزند.

 

انواع خرپا

1.خرپا ی تک تیرک یا شاه تیر ( King Post Truss)
2.خرپا ی پرات ( Pratt Truss)
3.خرپا ی دستک‌دار یا عصایی (Queen Post Truss)
4.خرپا ی هاو (Howe Truss)
5.خرپا ی چتری (Fan Truss)
6.خرپا ی سقف نور شمالی ( North Light Roof Truss)
7.خرپا ی چهارگوش (Quadrangular Truss)
8. خرپا با قوس‌های موازی (Parallel Chord Truss)
9. خرپا ی قیچی (Scissor Roof Truss)
10. خرپا ی پاشنه بلند (Raised Heel Roof Truss)