Portfolio

You Are Here:
09نوامبر

سازه کششی متحرک

      در سالهای اخیر با ورود مصالح نوین به بازار صنعت ساختمان از جمله سازه های کششی و سقف متحرک پارچه ای تحولی عظیم در زمینه ی صنعت مهندسی سازه بوجود آمد.با گذشت مدتی این موضوع به مشکلی بین شرکت های سازه های پارچه ای مبدل شد که چکونه می توان بوسیه ی[…..]