Portfolio

You Are Here:
شید سقفی 09نوامبر

شید سقفی

این سایبان از جدیدترین مدل های سایبان های زیرنورگیر جهت کم یا زیاد کردن شدت نور می باشد. پارچه مصرفی برای این نوع سایبان با توجه به اقلیم مورد استفاده تغییر می کند. در حالت کلی استفاده از پارچه های توری ایده آل ترین حالت  جهت سایه روشن کردن فضا می باشد. سیستم حرکتی این[…..]