کانتینر های چادری

You Are Here:
کانتینر های چادری

کانتینر های چادری

همواره رانندگان ماشینهای باری با مشکل بارگیری برای بارهای خاص که نمی توان آنها را بصورت معمول بارگیری کرد روبرو هستند. از طرف دیگر پوشش راحت و سریع بار برای یک راننده کامیون بسیار مهم می باشد زیرا پوشاندن بار کامیون بصورت سنتی کاری بسیار وقتگیر و سخت می باشد. شرکت (آلباتروس) سایبان گستر داتیس با سالها تجربه در زمینه سازه های متحرک و سقفهای جمع شونده شروع به ساخت این گونه باربندهای تاشو نمود. با انجام تحقیقات فراون در مورد نحوه مکانیزم کارکرد این باربند و الگو گرفتن از طرحهای اروپایی و آمریکایی موفق به ساخت این نوع کانتینرهای تاشو و متحرک شد که در ادامه به توضیح ویژگیهای این نوع سازه پرداخت می شود.